Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg bieden al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Pampuslaan.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Amsterdam
Oost-West-IJburg

Contact:
T: 020 66 50 729 
M: secretariaat@ftao.nl

> Apotheek afhaalservice

Afhaalservice Benu Pampuslaan

Contact:
T: 020 41 60 123
M: haveneiland@benuapotheek.nl

> Ouder- en Kindteam

Ouder- en Kindteam

Contact:
T: 020 55 55 961 
M: info@okt-amsterdam.nl

> Bloedafname

SALT

Contact:
T: 088 91 00 100