Zelf meedenken (en besluiten)

Op internet vindt u veel informatie, apps en programma’s die u meer inzicht geven in uw klachten en gezondheid. Zo kunt u beter zelf meedenken (en besluiten) over uw gezondheid. Hieronder een aantal handige links.

> Thuisarts

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen.

> Moet ik naar de dokter?

Moet ik naar de dokter?

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is. Met de app ‘Moet ik naar de dokter?’ kunt u zelf beoordelen óf en, zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.

> Volg je zorg

Volg je zorg

Volgjezorg.nl bevat informatie voor iedereen die wel eens bij een zorgverlener komt over digitale uitwisseling van medische gegevens, privacy en veiligheid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op dit gebied.

> Kijksluiter

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van ruim 1.000 videoanimaties, waarin de belangrijkste informatie uit de officiële bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet.

> Helpdesk Digitale Zorg

Helpdesk Digitale Zorg

Heeft u als patiënt problemen met het installeren van een (zorg)app, of met emailen, beeldbellen (bijv. met Teams of Zoom), online medisch dossier inzien, foto insturen, aanvragen DigiD? Bel dan met Helpdesk Digitale Zorg via 085-1304575.

> Verwijswijzer

Verwijswijzer voor Amsterdam

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring (bijvoorbeeld een medische keuring voor uw rijbewijs)? Of hoe u hulp bij ziekte kunt krijgen d.m.v. hulpmiddelen of aanpassingen? En wanneer u deze vergoed krijgt? Hoe het zit met reiskosten voor ziekenvervoer/ziekenbezoek, met parkeervergunningen voor mantelzorgers, of met de belastingaftrek van dieetkosten? Kijk dan op Verwijswijzer.nl.

> Patiënten-federatie

Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie zet zich in voor iedereen die zorg nodig heeft. Op de website vindt u informatie, ervaringen en tips over thema’s als patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg, zorgverzekeringen en patiëntenrechten. De federatie biedt ook keuzehulp via Zorgkaart.nl.

> ANHA

Wetenschappelijk onderzoek

SAG is aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (ANHA). Onze deelname betekent dat wij geanonimiseerde gegevens van onze patiënten over de geleverde huisartsenzorg delen met het ANHA ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering. In deze flyer of op de website van ANHA leest u meer hierover.